October 8, 2021

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh
Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế Nam Minh (Namminhmed)
Thiết bị: Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Telsa – GE Healthcare

July 21, 2021

Khách hàng: Bệnh viện Phòng khám Đa khoa Hạnh Mỹ Sài Gòn (tỉnh Bình Phước)
Nội dung: Namminhmed là nhà cung cấp và lắp đặt Hệ thống nội soi tiêu hóa của hãng Pentax cho Bệnh viện Phòng khám Đa khoa Hạnh Mỹ Sài Gòn (hoàn thành năm 2021)

July 7, 2021

Khách hàng: Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ)

Nội dung: Namminhmed là nhà cung cấp và lắp đặt Hệ thống nội soi tiêu hóa của hãng Pentax cho Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (hoàn thành năm 2021)

July 7, 2021
Tên khách hàng: Bệnh viện Đông Đô Hà Nội Nội dung: Namminhmed là nhà cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt Revoluiton Maxima của hãng GE HEALTHCARE cho Bệnh viện Đông Đô (hoàn thành năm 2021)
July 7, 2021

Khách hàng: Phòng khám đa khoa Đại An
Nội dung: Namminhmed là nhà cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt cho Phòng khám Đa khoa Đại An (hoàn thành năm 2021)