ĐÀO TẠO

 

 

Hướng dẫn sử dụng series dây soi i10c
Hướng dẫn kiểm tra rò rỉ - Nội soi ống mềm
Hướng dẫn sử dụng hệ thống nôi soi Pentax Medical IMAGINA EPK-i5500c Hệ thống Pentax Medical IMAGINA EPK-i5500c (Nhật Bản) được ra mắt từ năm 2018. Đây là hệ thống nội soi ống mềm đầu tiên sử dụng nguồn sáng LED ở trên dây soi, không còn sử dụng cáp quang dẫn sáng, giúp cho [...]