TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Với tầm nhìn trở thành một trong những Công ty đầu tư cung cấp giải pháp toàn diện y tế hàng đầu Việt Nam, là lựa chọn đầu tiên của khách hàng, Namminhmed luôn chú trọng tìm kiếm các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới như GE Healthcare, Pentax, Ackermann, Healthium, Saraya, Apostar, LG,… liên tục đổi mới các quy trình, công nghệ trong công tác thiết kế và quản lý dự án, đào tạo và phát triển nguồn lực, đổi mới nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mang tới các sản phẩm an toàn và chất lượng, dịch vụ khách hàng tận tâm, chu đáo nhằm đồng hành với khách hàng trong suốt quá trình vận hành, bảo hành và sau bảo hành.